programy

Menu Główne

Reklama
Info
Serwis Istnieje od 01.04.2005


Dziś jest Niedziela, 18 Sierpnia 2019 r. Imieniny: Bronisława i Heleny
Polecamy
karma dla psa
Artykuły > Porady i artykuły > Usługa posłaniec - jak ją wyłączyć?

Proces wyłączania Usługi Posłaniec.
Jak wyłączyć usługę posłaniec?

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy zostanie otrzymany komunikat net send od kogoś korzystającego z usługi Posłaniec w systemie Windows. Usługa Posłaniec to usługa systemu Windows transmitująca komunikaty net send i komunikaty wysyłane przez usługę Alertowanie między komputerami klienckimi a serwerami. Na przykład usługa Posłaniec może służyć administratorom sieci do wysyłania alertów administracyjnych do użytkowników sieci. Usługa Posłaniec może być także wykorzystywana przez system Windows i inne programy. System Windows może z niej na przykład skorzystać w celu poinformowania, że zadanie drukowania zostało zakończone, lub ostrzeżenia, że odcięto zasilanie komputera i komputer został przełączony na zasilacz awaryjny (UPS). Program antywirusowy może używać usługi Posłaniec do wysyłania powiadomień. Usługa Posłaniec nie jest związana z przeglądarką sieci Web, programem poczty elektronicznej, programem Windows Messenger ani MSN Messenger. Opisany problem występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:
Usługa Posłaniec została uruchomiona.
Usługa Zdalne wywoływanie procedur została uruchomiona.
Dla połączenia internetowego jest włączony przychodzący ruch NetBIOS (NetBIOS przez TCP/IP) i ruch emisji UDP.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy wyłączyć usługę Posłaniec. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
1.Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania (lub wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania).
2.Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne.
3.Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.
4.Kliknij dwukrotnie pozycję Posłaniec.
5.Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Wyłączony.
6.Kliknij przycisk Zatrzymaj, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga Jeśli usługa Posłaniec jest zatrzymana, komunikaty usługi Alertowanie (na przykład powiadomienia wysyłane przez oprogramowanie antywirusowe) nie są przesyłane. Jeśli usługa Posłaniec jest wyłączona, wszystkie usługi bezpośrednio zależne od usługi Posłaniec nie uruchomią się, a komunikat o błędzie zostanie zarejestrowany w dzienniku zdarzeń systemowych. Z tego powodu firma Microsoft zamiast wyłączania usługi Posłaniec zaleca zainstalowanie zapory i skonfigurowanie jej tak, aby blokowała ruch NetBIOS i RPC.

Zrodlo microsoft.com

Osobiscie polecam zainstalowanie Kierio Firewall, ktory jest dostepny w dziale Download > Bezpieczenstwo.