programy

Menu Główne

Reklama
Info
Serwis Istnieje od 01.04.2005


Dziś jest Środa, 25 Maja 2022 r. Imieniny: Grzegorza i Wiolety
Polecamy
magphotos.pl
Reklama

Jeżeli chciał byś mieć na swoim serwisie nasza reklamę. To wystarczy ze wybierzesz odpowiednia formie i skopiujesz poniższy kod.

 1.  Banner  400x50 px
   

    Kod do umieszczenia bannera na stronie:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
 WIDTH=400 HEIGHT=50>
 <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.pcmaniak.com.pl/banner009.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="http://www.pcmaniak.com.pl/banner009.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF  WIDTH=400 HEIGHT=50 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED>
</OBJECT>

     

 
Kod do umieszczenia bannera na stronie:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
 WIDTH=400 HEIGHT=50>
 <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.pcmaniak.com.pl/banner007.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="http://www.pcmaniak.com.pl/banner007.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF  WIDTH=400 HEIGHT=50 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED>
</OBJECT>


   2. Button 100x50 px   
  Kod do umieszczenia bannera na stronie:

  <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
   codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
   WIDTH=100 HEIGHT=50>
   <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.pcmaniak.com.pl/but01.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="http://www.pcmaniak.com.pl/but01.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF  WIDTH=100 HEIGHT=50 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED>
  </OBJECT>
   Chciałbyś, abyśmy umieścili twój button na naszej stronie?
  Nic prostszego. Skontaktuj się z nami pod adresem noexec(at)go2.pl
  # Dodawana strona musi spełniać następujące warunki:
  # Strona nie może zawierać treści pornograficznych
  # Treści strony nie mogą nikogo obrażać
  # Strona musi posiadać nasz button w widocznym miejscu


  Nasz kod linka to:

  <a href="http://www.pcmaniak.com.pl/" title="programy, spolszczenia, pliki">programy - pliki</a>