programy

Menu Główne

Reklama
Info
Serwis Istnieje od 01.04.2005


Dziś jest Środa, 25 Maja 2022 r. Imieniny: Grzegorza i Wiolety
Polecamy
magphotos.pl
Artykuły > Porady i artykuły > Słownik GSM

Słownik GSM.

 

AJ - informacja na temat obszaru. Usługa ta umożliwia odbieranie wiadomości na ustalone tematy, np. prognozy pogody, informacje o stanie dróg lokalnych itd. By móc z niej korzystać musi być udostępniona przez sieć.

Aktywacja - jest to umowa zawarta między operatorem sieci, a abonentem. Umowa ta zawierana jest najczęściej na okres 24 miesięcy.

Alarm wibracyjny - zamiast natarczywie piszczeć, telefon komórkowy wibruje, powiadamiając nas o przychodzącej rozmowie w dyskretny sposób. Wibracja wytwarzana jest przez szybko poruszają się elektromagnes Alarm może być wbudowany bezpośrednio w telefon lub w baterię.

AMPS (Advanced Mobile Phone Service) - system analogowej telefonii komórkowej działający w paśmie 824-894 MHz, z 832 kanałami radiowymi o szerokości 30 kHz każdy i odstępem dupleksowym 45 MHz. Używany jest m.in. w Ameryce Północnej.

Antena - element telefonu komórkowego odpowiedzialny za zbieranie sygnałów z nadajników telefonii komórkowych (BTS-ów). Antena może być zewnętrzna, np. Ericsson T20s lub wewnętrzna, np. Nokia 6210.

Area Info/Cellbroadcast - usługa wysyłająca z lokalnego BTSa do telefonu komórkowego informacje o np. pogodzie, stanie dróg, miasta w którym się przebywa itp.

Bluetooth - bezprzewodowa technologia transmisji danych z przepustowością do 1 Mb/s na odległość do 10 metrów (do 100 metrów przy użyciu opcjonalnego wzmacniacza).

BSC (Base Station Controller) - to kontroler stacji bazowych sieci bezprzewodowych. Może sterować i sprawować nadzór nad jednym lub kilkoma BTS-ami

BSIC (Base Station Identity Code) - to numer identyfikujący danego BTS-a. Jeżeli jego wartość zapiszemy binarnie (dwójkowo), to trzy pierwsze cyfry (oczywiście w zapisie dziesiątkowym) stanowić będą jego BCC, następne trzy NCC. Przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 63.

BTS (Base Transceiver Station) - stacja bazowa telefonii bezprzewodowej. Składa się z kilku zestawów anten. Każdy zestaw zawiera jedną antenę nadawczą i odbiorczą oraz urządzenia do pomiaru siły sygnału (wykorzystywane m.in. przy przełączaniu rozmowy z jednej komórki do innej). Zasięg sygnału z jednego BTS-a stanowi komórkę sieci.

BTS (Base Transceiver Station) - bazowa stacja w systemie GSM zawierająca zestawy anten (nadawczych oraz odbiorczych). Zasięg sygnału nadawczego/odbiorczego BTS\
 

CLIP - Calling Line Identification Presentation identyfikacja numeru telefonu połączenia przychodzącego. Usługa ta zależna jest od operatora sieci.

CLIR - Calling Line Identification Restriction zastrzeżenie identyfikacji numeru telefonu osoby dzwoniącej. Usługa ta zależna jest od operatora sieci.

COLP - COnnected Line identification Presentation- identyfikacja numeru z którym istnieje juz połączenie.

COLR - COnnected Line identification Restriction- blokada prezentacji numeru, z którym nastąpiło połączenia.
 

DCS (Digital Communication System) - nazwa stosowana kiedyś dla określenia sieci GSM 1800 MHz. W systemie DCS 1800 szerokość pasma wynosi 75 MHz (375 kanałów o szerokości 200 kHz każdy), dystrybucja mocy wynosi 20 W.

Diplekser - urządzenie, za pomocą którego antena GSM będzie pełniła funkcję również anteny radiowej. Posiada jedno wejście antenowe i dwa wyjścia: do zestawu głośnomówiącego oraz radia. Zamiast anteny radiowej należy zainstalować antenę GSM, sygnał z niej podłączyć do dipleksera, a z niego do radia i do zestawu głośnomówiącego.

DLR3 - nazwa kabla m.in. do Nokii 7110 (DLR-3P dla Nokii 6210 i 6250) pozwalającego korzystać z wbudowanych komend AT tych telefonów. Może także pracować w protokole FBUS.

DMCP (Dynamic Menu Change Protocol) - technologia zaimplementowana m.in. w Nokii 6150 pozwalająca na dynamiczną zmianę menu telefonu. Podobna do SIM Toolkit, ale nie wymagająca specjalnej karty SIM (jest wbudowana w telefon). Niedostępna w nowych modelach Nokii, ostatnie specyfikacje zostały określone w wersji 2 specyfikacji Smart Messagingu.

DTMF - są to tzw. sygnały tonowe. Z ang. Dual Tone Multi Freguency - to kody wysyłane w postaci sygnałów tonowych. Korzysta się z nich przy wykonywaniu operacji bankowych, przy uzyskiwaniu dostępu do automatycznej sekretarki, itp. Aby wypróbować działanie sygnałów DTMF możecie zadzwonić na bezpłatną infolinię, sieci Era Gsm, gdzie możecie sterować automatyczną sekretarką przy pomocy klawiatury swego telefonu. Numer telefonu na infolinię sieci Era Gsm to: 0-800 602 900.

E-GSM (Extended Global System for Mobile Communication) - klon systemu GSM wykorzystujący rozszerzone pasmo tego systemu.

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) - jest technologią radiową, która umożliwia transfery danych powyżej 300 kb/s, a nawet 400 kb/s, wymaga jednak bardzo rewolucyjnych zmian w standardzie GSM.

EFR (Enhanced Full Rate) - tryb kodowania głosu w systemie GSM, zapewniający lepszą jakość rozmowy dzięki wykorzystaniu dwóch kanałów do transmisji. EFR został stworzony przez firmę Nokia przy współpracy z Uniwersytetem z Sherbrooke. Nokia doprowadziła do uznania go za przemysłowy standard dla telefonii GSM, dzięki czemu może trafić do telefonów innych producentów. Włączenie EFR powoduje szybsze zużycie akumulatora o około 5%. Spośród polskich sieci GSM usługa EFR jest dostępna w Erze oraz Idei.

EMS - SMS jest obecnie bardzo użyteczną, a zarazem popularną usługą. Posiada jednak podstawowe ograniczenie - pozwala na przesyłanie jedynie tekstu. Niedogodność tą próbowała zniwelować w swoich aparatach firma Nokia opracowując technologię Smart Messagingu. Pozostali czołowi producenci (Alcatel, Ericsson, Motorola i Siemens) postanowili jednak oprzeć się na tworzonym na bazie SMS z inicjatywy Ericssona standardzie. Tym standardem jest EMS (Enhanced Messaging Service). W gruncie rzeczy posiada on podobne możliwości do Nokiowskiego SM - pozwala na przesyłanie znaczników formatujących tekst, dzwonków, prostych grafik oraz animacji między telefonami komórkowymi.

ETSI - organizacja zajmująca się m.in. zatwierdzaniem nowych standardów telekomunikacyjnych.

 

FALE RADIOWE - to promieniowanie elektromagnetyczne, wykorzystywane do przesyłania informacji na bardzo duże odległości.

GPRS (General Packet Radio Service) - technologia transmisji danych metodą pakietową. Pozwala na przesyłanie danych z symetrycznie prędkością do 115 kb/ s, jednak prędkość jest ograniczona możliwościami telefonu. Polega na pakietowym przesyłaniu danych - kanał jest wykorzystywany tylko w momencie transferu danych, a opłata pobierana za ilość przesłanych danych, a nie za czas trwania połączenia.

GPS (Global Positioning System) - system globalnego pozycjonowania. Urządzenia GPS wykorzystują sygnały z sieci krążących wokół Ziemi satelitów do określania własnej pozycji.

GSM (Global System for Mobile Comunication) - najpopularniejszy obecnie cyfrowy standard telefonii komórkowej.

GSM Phase 2 - jest to rozszerzony standard sieci GSM, który daje kilka interesujących możliwości: - synchroniczny dostęp do sieci pakietowej, max. 9600 bps
- CLIP
- CLIR
- Call Waiting - oczekiwanie na połączenie
- zawieszenie połączenia
- telekonferencje
- zamknięte grupy użytkowników
- taryfikacja rozmów na bieżąco (w Polsce jeszcze nie działa, do tego służy PIN2 i PUK2)
- dodatkowe łącze transmisji danych
- ulepszenie SMS-ów
- blokada operatorska, operator może blokować usługi i połączenia

Handover - przenoszenie połączenia radiowego telefonu z jedną komórką na połączenie z inną (rozmowa telefoniczna ciągle trwa).

Hash - przycisk ze znakiem # na klawiaturze telefonu.

HF - z ang. hands free=wolne ręce. Jest to urządzenie głośnomówiące, przystosowane do konkretnego modelu telefonu komórkowego. Zestawy HF są też bezpośrednio wbudowywane do telefonu. Za pomocą zestawu HF możliwe są do zrealizowania połączenia "na odległość", gdyż to "odciąża" ręce np. kierowcy podczas jazdy samochodem. W sprzedaży są zestawy do samodzielnego montażu w samochodach, na które składają się m.in. uchwyt pasywny, głośnik, mikrofon, antena z konektorem. Profesjonalne zestawy głośnomówiące kosztują nawet 2000 PLN i są jakby niewidoczne. Wszystkie podzespoły należące do zestawu są wbudowane w uchwyt na słuchawkę. Jedynie antena tkwi na dachu samochodu lub na szybie. Podręcznym i bardzo prostym w budowie i montażu są zestawy słuchawkowe, które cieszą się ostatnio bardzo dużą popularnością. Wystarczy wetknąć wtyczkę do złącza w telefonie i włożyć słuchawkę w ucho. Słowem dziecinnie proste :)

HLR (Home Location Register) - tzw. rejestr stacji własnych, centralny rejestr zawierający informacje dotyczące wszystkich abonentów danej sieci GSM.

HR (Half Rate) - tryb kodowania głosu w systemie GSM, zapewniający gorszą jakość rozmowy (nie wykorzystuje całego pasma transmisji) przy jednoczesnym około 30% wolniejszym rozładowaniu akumulatora. HR został stworzony przez firmę Nokia przy współpracy z Uniwersytetem z Sherbrooke. Nokia doprowadziła do uznania go za przemysłowy standard dla telefonii GSM, dzięki czemu może trafić do telefonów innych producentów.
Spośród polskich sieci GSM usługa HR jest dostępna w Erze oraz Idei.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) - transmisja GSM szybkiego dostępu, wykorzystująca do czterech kanałów równocześnie. Umożliwia transmisję z szybkością do 57,6 kb/s w downlinku i 14,4 kb/s w uplinku przy wykorzystaniu protokołu V.120 lub odpowiednio 43,2 i 9,6 kb/s przy wykorzystaniu protokołu V.110. Wadą tego rozwiązania w porównaniu do GPRS-u są:
- brak elastyczności w przydzielaniu poszczególnych kanałów
- opłata naliczana jak w systemach CSD, czyli za czas połączenia

IMEI - (International Mobile Equipment Identity)- jest to 15 cyfrowy numer przyporządkowany każdemu telefonowi (każdemu inny) GSM. Można go sprawdzić kodem *#06#. Na podstawie IMEI można m.in. określić producenta telefonu, miejsce jego wyprodukowania, numer seryjny. Operatorzy mogą nie zezwalać na dostęp do swoich sieci niektórym telefonom, np. kradzionym (lecz technika poszła już tak daleko, że w łatwy sposób numer ten można zmienić!).

IMSI (International Mobile Subscriber Identify) - niepowtarzalny numer (maksymalnie 15 cyfr) nadawany telefonowi komórkowego przez sieć.
W numerze tym:
- pierwsze trzy cyfry to jego MCC
- następne trzy to MNC
- reszta to niepowtarzalny numer


IMSI attach - czynność wykonywana po włączeniu telefonu. Polega ona na tym, że podaje on sieci komórkowej informację, że jest już aktywny i można się z nim komunikować (np. wysłać zaległe SMS-y) oraz dostaje numer IMSI.

IMT 2000 (International Mobile Telecommunications) 2000 - ogólnie przyjęte określenie światowego standardu telefonii komórkowej trzeciej generacji.

IrDA - port podczerwieni. Jest to element stosowany w telefonach komórkowych, głównie przy kopiowaniu książki telefonicznej, zmienianiu oprogramowania, wprowadzania logo powitalnego. Element ten jest stosowany również w pilotach sterujących np. telewizorem. Za pomocą portu IrDA możliwa jest komunikacja telefonu z drugim urządzeniem wyposażonym w taki sam port, bez użycia przewodów.

Karta SIM (Subscriber Identity Module) - plastikowa karta z wbudowanym chipem elektronicznym. Są na niej zapisane dane takie, jak numery dostępnych usług oraz wpisy książki telefonicznej.

kB/s - jednostka szybkości przesyłania danych komputerowych. Transfer o szybkości 1 kB/s oznacza, że w ciągu sekundy przesłane zostanie 1024 bity.

KLASA FAKSU - standardy przesyłania faksów są podzielne na klasy. Klasa pierwsza i druga umożliwia przesyłanie danych z szybkością pomiędzy 2400 i 9600 b/s.

Kod Zabezpieczający (Security Code) - kod, który musisz wpisać do zabezpieczonego telefonu, aby mógł zalogować się do sieci (nie mylić z kodem PIN)

Logo Operatora - grafika Twojego operatora GSM jaka się pojawia na wyświetlaczu zamiast napisu z jego nazwą: Plus GSM, Era GSM czy Idea.

M2BUS (lub MBUS) - nazwa protokołu transmisji używanego w telefonach Nokia. Mianem tym określa się również kable pozwalające korzystać z tego protokołu.

MHz - jest to jednostka miary częstotliwości, czyli częstości powtarzania jakiegoś zdarzenia w ciągu sekundy. Jeden megaherc odpowiada milionowi powtórzeń na sekundę.

Międzynarodowy prefiks (+) - w telefonie komórkowym powoduje dodanie przed numerem telefonu poprawnego, międzynarodowego kodu dla połączeń zagranicznych. Po prefiksie należy wpisać kod kraju, do którego się telefonuje. W telefonach komórkowych zastepuje to 00 jako kod do `wyjścia` do rozmow miedzynarodowych.

MMS (Multimedia Messaging Service) - całkowicie nowy, wszechstronny i otwarty standard przesyłania wiadomości multimedialnych zawierających kolorowe zdjęcia, klipy muzyczne i wideo, mapy, wykresy, plany, animacje oraz wiele więcej. Technologia MMS pozwala na znaczne wzbogacenie popularnych dzisiaj SMS-ów przy zachowaniu kompatybilności, tzn. nowe rozwiązania MMS mogą obsługiwać również SMS-y i EMS-y. Wiadomości będą mogły być przesyłane od użytkownika do użytkownika, z telefonu na telefon, z telefonu na adres e-mail oraz e-mail do telefonu komórkowego. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku SMS-ów, możliwe będzie projektowanie aplikacji wykorzystujących technologię PUSH i PULL. Standaryzacją technologii MMS zajmują się: 3rd Generation Partnership Project (3GPP) oraz WAP Forum.

MMSC - Centrum MMS (Multimedia Messaging Service Center - MMSC), podobnie jak w przypadku SMS-ów centrum SMS, tak w przypadku wiadomości multimedialnych MMSC pełni rolę pośrednika, który odpowiada za dostarczenie wiadomości od nadawcy do odbiorcy. Jest ono niezbędne zwłaszcza, gdy odbiorca wiadomości nie może jej w danym momencie odebrać. Wówczas centrum MMS ją przechowuje. Nie można jednak postrzegać MMSC jak serwera poczty elektronicznej, gdyż nie posiada on oddzielnych skrzynek pocztowych, a przechwowywanie wiadomości odbywa się tylko do czasu, gdy terminal odbiorcy będzie mógł ją odebrać.
Jednocześnie centrum MMS może pełnić wiele różnych funkcji, stać się integratorem wielu systemów. W skład MMSC mogą wchodzić: MMS Proxy-Relay, WAP gateway, WWW gateway, e-mail gateway, voicemail gateway, legacy gateway, SMSC, system bilingowy, system zarządzania siecią, system obsługi abonentów, content converter oraz wiele innych.
 

NetMonitor - (tylko niektóre telefony) to bardzo ciekawe menu jakiego używają pracownicy sieci GSM, pojawiające się po uaktywnieniu w telefonie. Net Monitor daje użytkownikowi dostęp do kilkudziesięciu podmenu ukazujących parametry sieci GSM oraz naszego telefonu. Służy ono do sprawdzania parametrów sieci GSM, mocy sygnału, odległości od nadajnika, stanu naładowania i temperatury baterii oraz wielu innych ciekawych rzeczy. Obok zdjęcie Nokii 3210 z uruchomionym Net Monitorem.

NMT 450 - jest to standard analogowej telefonii komórkowej. Do odbierania i nadawania wykorzystuje pasmo 450 MHz. Jego główną zaletą jest bardzo duży zasięg. Niestety jakość połączeń jest znacznie gorsza niż w telefonii cyfrowej GSM i DCS. W Polsce NMT 450 wykorzystuje PTK Centertel. Z chwilą wygaśnięcia umów na to pasmo, zastąpi je telefonia cyfrowa - GSM 400.

PCMCIA - karta PC wykorzystywana głównie w komputerach przenośnych, umożliwia podłączenie między innymi telefonu komórkowego (od. ang. Personal Computer Memory Card International Assocciation - Międzynarodowe Stowarzyszenie Kart Pamięci do Komputerów Osobistych).

PCS - dawniej stosowana nazwa dla określenia sieci GSM 1900 MHz, wykorzystywanych m.in. w USA.

PIN - jest to kod zabezpieczający kartę SIM. Kod ten można w prostu sposób zmienić, lecz nie wolno podawać go osobom postronnym. Maksymalna ilość znaków w kodzie PIN to 8. Trzykrotne wprowadzenia złego kodu pin spowoduje zablokowanie karty sim. Do odblokowania karty sim należy użyć kodu puk.

PIN2 - (1)jest to numer osobistej identyfikacji, (2) kod identyfikacyjny używany wyłącznie do usług specjalnych.

PLMN (Public Land Mobile Network) - obszar obsługiwany przez jednego operatora (jedną sieć). Przy jego zmianie telefon wykonuje Location Update.

Połączenie konferencyjne - Połączenie między kilkoma osobami/telefonami w jednej chwili (max 5).

PRE-PAID - system płatniczy, w którym użytkownik nie płaci stałego abonamentu. Rozpoczęcie nowego połączenia jest możliwe tylko w momencie, kiedy na koncie klienta jest odpowiednia suma pieniędzy. Konto uzupełnia się za pomocą specjalnych kart. Usługi pre-paidowe operatorów: Era GSM - Tak Tak; Idea - Pop; Plus GSM - Simplus;

Propagacja - całokształt zjawisk związanych ze swobodnym rozchodzeniem się fal (np. elektromagnetycznych, radiowych) w jakimś ośrodku.

PUK - jest to osobisty kod odblokowujący, używany do odblokowania zablokowanej karty SIM. Kod ten jest dostarczany do abonamentu, lub przez operatora sieci. Dziesięciokrotne wprowadzenie kodu puk spowoduje trwałe zablokowanie karty sim.

Roaming - usługa, dzięki której abonent może nawiązywać połączenia będąc poza granicami kraju, w którym działa jego sieć

Sieć dualna - Jest to Sieć komórkowa działająca w systemie 900 oraz 1800 MHz. Sieć dualna zapewnia lepszą jakość przesyłania sygnału, jeżeli operator i telefon komórkowy na to pozwalają. (Od 1.03.2000 każdy polski operator działa w dwóch systemach).

SIM - (z ang. Subscriber Identity Module)-jest to plastikowa karta z wbudowanym układem scalonym, w którym zapisany jest m.in. numer telefonu abonenta, usługi objęte abonentem, własny spis telefonów i zabezpieczenia. W użyciu są małe karty SIM, typu Plug-in, oraz o rozmiarach karty kredytowej, typu ISO. Oba typy kart działają tak samo.

SIM Application Toolkit - technologia, która miała stać się alternatywą dla WAP w starszych telefonach. Bazuje ona na wiadomościach SMS, oferując specjalizowane usługi. W Polsce jako pierwszy wykorzystał ją Polkomtel w sieci Plus GSM oferując karty Plus Mega (jeszcze w 2000 roku). Znacznie później bo w 2002 roku podobne karty SIM zaoferowała sieć Era w postaci SIMextra. Wiele osób utożsamia tę technologię z większą pamięcią na kontakty i SMS-y. Rzeczywiście zarówno w przypadku Plus Mega, jak i SIMextra karty te cechują się zwiększoną pojemnością - można na nich zapisać do 250 kontaktów na SIMextra i 255 na Plus Mega. Jednak istotą tej technologii jest oferowanie nowych, specjalistycznych usług bezpośrednio z poziomu menu telefonu. Przykładowo karty Plus Mega pozwlają na dostęp do serwisów informacyjnych Infoplus oraz wysyłanie e-maili bezpośrednio z poziomu menu telefonu. Wcześniej trzeba było pamiętać numer telefonów i usług, a w tej chwili wystarczy wybrać odpowiednią pozycję menu.

SIM-Lock - jest to elektroniczna blokada wgrywana do oprogramowania telefonu komórkowego. Zakładana jest ona przez operatora. Do telefonu posiadającego blokadę karty SIM, można włożyć tylko kartę tego operatora, który sprzedał nam telefon z aktywacją do swojej sieci. Usunięcie blokady możliwe jest w salonach firmowych i indywidualnie, za pomocą specjalnych programów komputerowych.

Słownik T9 - inteligentny słownik ułatwiający wpisywanie SMS-ów. Zawiera on bazę słów wykorzystywanych w danym języku i na jej podstawie stara się dopasować wpisywane słowo. W przeciwieństwie do telefonów bez słownika T9, aby uzyskać dowolną literę wystarczy jedno przyciśnięcie przycisku. Polski słownik T9 dostępny jest m. in. w Sony J5/J6/J70

Smart Messaging - technologia opracowana m.in. przez firmę Nokia, dzięki której możliwe jest przesyłanie przez urządzenia przenośne (np. telefony komórkowe) m.in. grafik, dzwonków, animacji.

SMS - od. ang. Short Message Service-serwis krótkich wiadomości tekstowych. Jest to krótka wiadomość tekstowa, którą można wysłać innemu użytkownikowi sieci komórkowej bezpośrednio z własnego telefonu komórkowego, lub z Internetu (ze stron WWW). Wiadomości SMS mogą zawierać do 160 znaków. Zaletą SMS-ów jest przede wszystkim ich niski koszt, jednak wpisywanie wiadomości z klawiatury telefonu jest bardzo niewygodne. Ostatnio, korzystając z tej usługi, można przesyłać również proste obrazki, oczywiście tylko do telefonów, które obsługują taką funkcję (np. Nokia 3210).

SMSC (Short Message Service Center) - Jest to centrum serwisowe, obsługujące cały ruch SMS-owy. Każdy z operatorów sieci komórkowych prowadzi własne centrum SMSC. Wysyłając SMS-a, jest on najpierw wysyłany do takiego centrum, które dalej przekazuje wiadomość pod numer telefonu odbiorcy SMS-a. Dlatego też, aby móc wysyłać SMS-y trzeba mieć zapisany w telefonie numer SMSC z którego korzystamy.

TACS (Total Access Communication System) - europejska adaptacja amerykańskiego systemu analogowego AMPS, polegającą na zmianie zakresów wykorzystywanych częstotliwości (900 MHz) i zmniejszeniu odstępu międzykanałowego z 30 kHz do 25 kHz. Udoskonalony i zmodernizowany system, zapewniający 600 kanałów radiowych, jest stosowany głównie w Wielkiej Brytanii, niektórych krajach europejskich i na Dalekim Wschodzie

Time Slot (TS) - W używanych systemach komórkowych kanał radiowy na każdej częstotliwości jest dzielony na 8 (w systemach DCS/GSM) części, w których mogą nadawać/ odbierać różne telefony. Części te są nazywane szczelinami czasowymi, czyli Time Slot (TS).

TMSI - w trakcie procedur sygnalizacyjnych kodowanych w kanale radiowym (m.in. w czasie uaktualniania położenia) telefonowi jest przydzielany przez MSC TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity). W momencie, gdy sieć chce skontaktowac się z danym telefonem, a transmisja po kanale radiowym nie jest jeszcze kodowana, jest on wysyłany zamiast IMSI i pozwala telefonowi zorientować się, że przywołanie dotyczy właśnie jego. Numer ten ma znaczenie lokalne i jego struktura jest określana przez administratora sieci.

Transmisja Danych i Faksów - usługa umożliwiająca przesyłanie danych i faksów poprzez telefon komórkowy podłączony do komputera stacjonarnego lub notebooka za pomocą odpowiedniego łącza. Łącząc telefon z komputerem PC lub palmtopem możesz połączyć się z Internetem, odebrać i wysłać e-mail lub faks oraz przesłać lub odebrać dane (np. obrazki, pliki, teksty).

Trzecia generacja (3G) - 3G jest synonimem telefonii komórkowej trzeciej generacji, zwanej również UMTS. Wedłu założeń telefonia ta ma oferować zaawansowane usługi, typu wideotelefonia, interaktywna telewizja. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu wysokiej prędkości transmisji danych, która ma wynosić do 2 Mb/s.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - europejska wersja telefonii komórkowej trzeciej generacji. UMTS pozwala na osiągnięcie szybkości transmisji danych do 2 Mb/s, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie danych takich jak obraz (wideokonferencje, interaktywna telewizja) i dokonywanie operacji bankowych czy zakupów. Według prognoz ITU, w 2005 roku 15% użytkowników telefonii komórkowej w Europie będzie korzystało z UMTS, a do 2010 roku liczba ta wzrośnie do 45%.

WAP (Wireless Aplication Protocol)
- protokół przesyłania danych między telefonem komórkowym a serwerem. Pozwala on na przeglądanie stron internetowych na wyświetlaczu telefonu np. Nokii 7110. Strony takie powinny być napisane w języku WML który jest przystosowany do tego typu urządzeń.

WCDMA - zaawansowany system transmisji danych. Wykorzystywany jest w Japonii w systemie i-mode, będącego konkurenetem WAP-u. W dużym uproszczeniu można przyjąć, iż jest to japoński odpowiednik europejskiego GPRS-u.

WML (Wireless Markup Language) - język programowania służący do tworzenia serwisów WAP. Jest to odpowiednik HTML dla stron WWW.

WTLS (Wireless Transport Layer Security) - odpowiada za bezpieczeństwo w technologii WAP i można przyjąć, że jest odpowiednikiem SSL w przypadku WWW.